bankovní kódy

Kód banky 8130

Kód banky 8130 užívá Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Další informace o bance jsou na webu www.citi.com/slovakia

Další bankovní kódy

Ostatní bankovní kódy můžete najít v přehledném seznamu zde:   Kódy bank.© 2024   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1